Bærekraft

Nærbakst AS er stiftet i 1997 og har eierandeler i flere norske lokale bakerier. Vi legger vekt på at de lokale bakeriene skal beholde sitt særpreg, sine produkter og sin lokale tilhørighet. Dette har gitt selskapet en jevn vekst siden oppstarten. Bakeriene driver produksjon, salg og utkjøring av ferske baker- og konditorvarer, samt drift av egne utsalg/kafeer.

Nærbakst AS har, som en del av Norgesbakeriene og gjennom medlemskap i Din Baker, inngått felles innkjøpsavtaler for bakeriene. Vi har også utviklet felles systemer for økonomi, regnskap, IT , HMS og matsikkerhet for de lokale bakeriene. I tillegg har vi inngått leveringsavtaler på vegne av bakeriene med offentlige kunder og private innkjøpskjeder. Flere av bakeriene er pålagt og har utarbeidet egne aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven. Bakerier i Nærbakst, som ikke er omfattet av Åpenhetsloven, følger innkjøpsavtaler og aktsomhetsvurderinger inngått av Nærbakst AS. Nærbakst AS skal bidra til at våre bakerier opptrer ansvarlig både i forhold til sine lokale omgivelser, bærekraftig innkjøp og reduserte utslipp. Dette gjør vi blant annet gjennom å utvikle og selge grovere og sunnere produkter, redusert bruk av emballasje, sette fokus på matsvinn og reduksjon av utslipp fra fossile kjøretøy. Vi skal også sette søkelys på menneskerettigheter og ansvarlighet i hele verdikjeden. Vi har utformet etiske retningslinjer og strategi for bærekraft, disse er under revisjon for til enhver tid å være oppdatert i forhold til bærekraft, etisk handel og tilpasset nasjonale lover. Dette skal være våre veiledere i arbeidet med ansvarlighet og miljø.

Våre mål for bærekraftig innkjøp frem mot 2024:

  • Sikre respekt for arbeidstakerrettigheter. Ingen avvik på menneskerettigheter.
  • Verifisert bærekraftig produksjon av viktige produkter
  • 100 % gjenvinnbar emballasje
  • 75 % emballasje fra resirkulerte materialer
  • 50 % plastemballasje fra resirkulerte eller fornybare materialer

Nærbakst AS og Nærbakst Øst AS er Miljøfyrtårn sertifisert: